Yritykselle

Vastuu hintatiedoista on kauppiaalla ja mainostajalla

Myyntihinta on kerrottava aina, kun vähittäismyyjä markkinoi yksi­löityä tavaraa tai palvelua.

Yksilöidyn tuotteen hinta on kerrottava myös valmistajan/ maahantuojan ja vähittäismyyjän yhteismainonnassa. Yksilöidystä tuotteesta on kyse silloin, kun markkinoinnissa ilmoitetaaan tuotteelle hinta ja esitellään sen ominaisuuksia. Tavaroista ilmoitetaan myös yksikköhinta.

Kaupankäynnissä selkeät hintatiedot ovat sekä kuluttajien että yritysten etu. Ne edistävät kilpailua helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia vertailla hintoja.
 

  • Yritys vastaa siitä, että sen kuluttajille tarjoamien tuotteiden ja palvelujen hintatiedot ilmoitetaan säännösten mukaisesti
  • Maahantuojan/valmistajan ja vähittäismyyjän yhteismainoksessa vastuu hintatietojen asianmukaisesta ilmoittamisesta on yhteinen.

Hinnan ja yksikköhinnan ilmoittamista koskevat periaatteet sisältyvät kuluttajansuojalakiin ja hintamerkintäasetukseen.

Asetuksen säännöksiä pitää noudattaa kaikessa markkinoinnissa markkinointivälineestä riippumatta. Asuntojen hintojen ilmoittamisesta on omat säännöksensä.

Palveluiden myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus myyntipisteissä on asetuksessa rajattu koskemaan palveluiden tarjoamisesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvia palveluita.

Markkinoinnissa pitää kertoa kuluttajien taloudellisen turvallisuuden kannalta tärkeät tiedot. Hintatietojen täytyy pitää paikkansa. Esimerkiksi mainoksen kuva-, teksti- ja hintatietojen tulee vastata toisiaan.

Hintatiedot eivät saa olla harhaanjohtavia. Esimerkiksi hínnan ilmoittamisvelvollisuutta ei voi toteuttaa pikkuprintin muodossa.




Kuluttajaoikeuden linjaukset:


Hinnat esille selkeästi
Ilmainen-sana markkinoinnissa
Sähköyhtiö ja sähkön hinnan muuttaminen
Uuden auton hinnan ilmoittaminen
Käytettyjen autojen hintailmoittelu
Moottoripolttonesteiden hintailmoittelu
Talopaketin hintailmoittelu
Keittiökalusteiden hinnan ilmoittaminen
Hintatiedot ja hintavertailut sähköisten viestintäpalveluiden markkinoinnissa (Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten kannanotto)

Tulosta