Yritykselle

Luotto ei saa hallita tavaran tai palvelun mainontaa

Kuluttajaluottoja ovat yritysten kuluttajille tarjoamat luotot, kuten autokaupan osamaksuluotot, rahoitusyhtiöiden huonekaluliikkeiden kautta tarjoamat korttiluotot, yleisluottokorttiluotot ja asunto- ja opintolainat. Kaikkia näitä säännellään kuluttajansuojalaissa.

Kuluttajansuojalaki sääntelee kaikkia yritysten kuluttajille tarjoamia luottoja. Säännösten mukaan yrityksen on mainonnassa annettava kuluttajalle tietyt tiedot kuluttajaluotosta, jotta kuluttaja voi asiallisin perustein arvioida, kannattaako hänen ottaa luottoa ja mikä eri luottovaihtoehdoista on hänelle edullisin. Kuluttajansuojalain 7 luvussa luotot on jaettu kertaluottoihin ja jatkuviin luottoihin, joita koskevat osittain eri säännökset.

Kuluttajaluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa -linjauksessa selvitetään kuluttajansuojalain säännösten, oikeuskäytännön ja kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytännön soveltamista kuluttajaluoton markkinointiin. Perusperiaatteet tulevat sovellettavaksi kaikkeen kuluttajaluoton markkinointiin, vaikka linjauksessa keskitytäänkin luoton markkinointiin silloin, kun tavaroita ja palveluita tarjotaan rahoitettavaksi luotolla.

Huom! Oikeusministeriön asetus todellisen vuosikoron laskentakaavasta muuttunut 1.1.2013.
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta (15.9-2010/824)
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta annetun oikeusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (743/2012)


   
 
Kuluttajaoikeuden linjaukset:
 

 Kuluttajaluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa (voimassa 1.6.2013 lähtien)

Tulosta
31.5.2013