Lainaturva

Lainaturvan voi ostaa pankista tai vakuutusyhtiöltä

Lainan takaisinmaksun varmistamiseksi pankit tarjoavat asiakkailleen erilaisia vaihtoehtoja lainaturvaan. Niiden kriittinen arviointi ja kustannusten vertailu kannattaa tehdä samalla kun arvioi omaan talouteensa liittyviä mahdollisia riskejä.

Lainaturvasta ei kannata maksaa, mikäli täydentävät lakisääteiset ja vapaaehtoiset turvajärjestelmät ovat perheen tuloihin ja varoihin nähden riittäviä ja säästöjä löytyy.

Omaa taloutta vaarantavat riskit

Erilaisia riskejä, jotka voivat vaarantaa lainan takaisin maksua ovat mm.:

 • työpaikan menetys tai pitkäaikainen lomautus
 • avioero
 • vammautuminen tai pitkäaikainen sairastuminen
 • kuolemantapaus
 • huomattava pitkäaikainen koronnousu

Maksukykyä voivat heikentää myös

 • tulojen tilapäinen vähentyminen esimerkiksi raskauden myötä
 • lasten koulutuskustannukset ym. perheen uudet menoerät
 • putkiremontit tms. asumiskustannuksia huomattavasti nostavat tekijät
 • mahdollisesti katteettomat odotukset tulossa olevan perinnön tai sijoitusten tuoton osalta
 • asuntojen hintojen lasku, joka vaikeuttaa velan ehtojen muuttamista ja kuukausierän pienentämistä (asunnon vakuusarvon aleneminen ja siihen liittyvät lisävakuusvaatimukset)

Riskeihin voidaan varautua säästämällä tai sijoittamalla rahaa pahan päivän varalle ja mitoittamalla laina niin, että talous kestää lainanhoitokulujen mahdollisen kasvun.

Kasvavien korkojen olosuhteissa pitkän lainan hoitokulut voidaan säilyttää kohtuullisina myös takaisinmaksuaikaa pidentämällä. Tilapäisissä maksuvaikeuksissa voidaan sopia pankin kanssa lyhennyksistä vapaista jaksoista.

Riskien arvioinnissa kannattaa myös selvittää, mitä esimerkiksi aiemmin otettu henkivakuutus korvaa ja mihin lakisääteinen turva tai ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset riittävät.

Mitä laajempi lainaturva, sitä kalliimmaksi se tulee

Riskien hallintaa varten pankit ja vakuutusyhtiöt ovat luoneet erilaisia lainan takaisinmaksamisen turvaavia tuotteita ja vakuutuksia. Mitä laajemman lainaturvan ottaa, sitä enemmän siitä joutuu maksamaan.

Lainan turvaamiseksi tarjotaan mm. seuraavia vaihtoehtoja:

 • Kiinteä korko
 • Korkokatto
 • Lainaturvavakuutus
 • Henkivakuutus

Myös erilaiset laina- ja turvatuotteiden yhdistelmät ovat mahdollisia. Esimerkiksi kuolemanvaravakuutus voi täydentää lainaturvavakuutusta. Asuntolaina voi koostua kiinteä- ja muuttuvakorkoisesta osuudesta. Lisäksi laina voi olla joko kokonaan tai joiltakin osin turvattu, esimerkiksi takausvastuun määrän osalta.

 

Muualla verkossa

 • Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 • Finanssivalvonta (Fiva)
 • Finanssialan keskusliitto (FK)
 • Suomen Pankki
Tulosta
18.6.2012