Matkustaminen

Matkatavaran viivästyksestä, katoamisesta ja vahingoittumisesta on ilmoitettava välittömästi

Lentomatkustajalla on oikeus lentoyhtiön maksamaan korvaukseen, jos matkatavarat viivästyvät, katoavat tai vahingoittuvat. Korvauksen enimmäismäärä on noin 1220 €. Tarkka yläraja on 1000 erityisnosto-oikeutta ja sen arvo euroissa määräytyy päivittäin Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemän SDR-yksikön (Special Drawing Right) arvon mukaan.

Korkeammasta korvausvastuusta voi sopia ennen matkaa lentoyhtiön kanssa, mutta siitä joutuu maksamaan lisämaksun.

Mikäli kadonneiden tavaroiden arvo ylittää korvauksen enimmäismäärän, voit hakea lisäkorvausta vakuutusyhtiöltäsi.

Viivästynyt matkatavara

Matkatavarat ovat viivästyneet, jos ne eivät saavu samalla lennolla kanssasi. Täytä välittömästi lentoaseman saapumisaulassa PIR-lomake (Property Irregularity Report, PIR) ja vaadi siitä itsellesi kopio. Oikeus korvaukseen riippuu usein siitä, tapahtuuko viivästys meno- vai paluulennolla.

Menolento: 
Voit vaatia lentoyhtiöltä korvausta välttämättömistä hankinnoista, esim hygieniatuotteista ja vaatetuksesta, joilla selviät odotuksen ajan matkakohteessa. Matkustajalla on velvollisuus minimoida aiheutuneet kustannukset, joten käytännössä vaatevarastoa ei voi uusia.
 
Paluulento:  
Matkatavaroiden viivästymien paluulennolla ei yleensä aiheuta samanlaista vahinkoa kuin viivästys menolennolla, minkä takia korvaukselle on harvoin perusteita.

Jotkut lentoyhtiöt tarjoavat välttämättömyystarvikepakkauksen tai antavat etusetelin (voucher), jolla voi tehdä välttämättömimmät hankinnat.

Kun viivästynyt matkatavara on toimitettu, tee 21 vuorokauden kuluessa kirjallinen korvausvaatimus taloudellisista menetyksistä. Liitä lentoyhtiölle osoitettuun vaatimukseen jäljennös PIR-lomakkeesta sekä kuitit aiheutuneista välttämättömistä hankinnoista.  Merkitse kuitteihin, mitä olet hankkinut. Säilytä itselläsi kopio kuiteista.

Lentoyhtiö ei ole vastuussa matkatavaran viivästymisestä, jos se pystyy näyttämään toteen ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita siltä voi kohtuudella edellyttää. Vahingonkorvausta ei yleensä saa esimerkiksi sääolosuhteiden, turvallisuusriskien tai lakon aiheuttamien viivästysten takia. Lentoyhtiön täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan viivästyksen syy ja perustelemaan oma toimintansa tilanteessa. 

Kadonnut matkatavara

Matkatavarat katsotaan kadonneeksi, jos niitä ei kuulu 21 vuorokauden kuluessa lennon saapumisesta.Tee kadonneista matkatavaroista korvausvaatimus lentoyhtiölle. Liitä korvausvaatimukseen PIR-lomake, luettelo matkalaukun sisällöstä ja jokaisen tuotteen arvosta sekä hankinta-ajankohdasta. 

Varaudu siihen, että lentoyhtiö vaatii sinulta näyttöä kadonneiden tuotteiden arvosta kuittien muodossa. Jos kuitteja ei ole saatavilla, pyri luettelossasi näyttämään ostoajankohta ja ostohinta. Ota huomioon, että et tule saamaan käytetyistä tavaroista hankintahinnan tai uuden tuotteen hinnan mukaista korvausta, vaan saamasi käyttöhyöty ja käytetyn tavaran arvonalennus huomioidaan korvauksessa. 

Vahingoittunut matkatavara

Jos matkatavarasi on vahingoittunut, tee vahinkoilmoitus lentoyhtiölle täyttämällä PIR-lomake välittömästi saavuttuasi lennolta.

Lentoyhtiö on vastuussa, jos kirjattu matkatavara vahingoittuu, katoaa tai tuhoutuu matkatavaran ollessa sen huostassa. Jos et tee vahinkoilmoitusta heti saatuasi laukun hallintaasi, sinun voi olla lähes mahdotonta osoittaa vahingon aiheutuneen matkalaukun ollessa lentoyhtiön hallussa. Lentoyhtiö ei ole vastuussa, jos matkatavaran vika, laatu tai huonolaatuisuus on syynä vahinkoon. Käsimatkatavaran vahingosta lentoyhtiö on vastuussa vain, jos vahinko aiheutui sen tai sen palveluksessa olevan henkilön huolimattomuudesta.

PIR-lomakkeen lisäksi on tehtävä vahinkoa koskeva kirjallinen ilmoitus lentoyhtiölle. Tee kirjallinen ilmoitus heti huomattuasi vahingon ja joka tapauksessa viimeistään 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, koska muuten menetät oikeutesi saada korvausta.

  • Kuvaile aiheutunut vahinko. 
  • Liitä kopio PIR-lomakkeesta kirjalliseen vaatimukseesi.
  • Valokuva voi auttaa korvausvaatimuksen käsittelyssä.
  • Varaudu osoittamaan vahingoittuneen tavaran arvo ja ota huomioon, että käytetystä tavarasta ei makseta korvausta hankintahinnan täyden arvon mukaan.
     

Valitus viranomaisille

Jos tarvitset apua riita-asian selvittämisessä, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan, joka auttaa ja sovittelee riitatilanteessa.

Kuluttajaneuvonnasta voit saada myös näkemyksen siitä, onko asia syytä viedä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn. Kuluttajaneuvonta ohjaa asiasi tarvittaessa Euroopan kuluttajakeskukseen, joka antaa neuvoja riitatilanteisiin silloin, kun kyseessä on ulkomainen lentoyhtiö, jolla ei ole toimipaikkaa Suomessa tai ulkomaalainen valittaa suomalaisesta lentoyhtiöstä.

 

HUOM!

  • Perehdy näiden ohjeiden lisäksi käyttämäsi lentoyhtiön antamaan ohjeistukseen.
Tulosta
24.11.2010