Viallinen tavara

Virheen hyvitykseen on vaihtoehtoja

Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on oikeus hyvitykseen. Myyjä on ensisijaisesti vastuussa virheestä. Myyjä ei saa laistaa vastuutaan käännyttämällä kuluttaja maahantuojan tai valmistajan puoleen.

Vian selvittäminen 

Toisinaan saattaa olla epäselvää, onko tavara virheellinen vai johtuuko toimimattomuus jostain muusta syystä.

Myyjä on ensisijaisesti vastuussa vian selvittämisestä. Jos tavara osoittautuu myyjän tekemässä vian etsinnässä virheettömäksi, myyjä voi periä joissakin tilanteissa etsintätyöstä kohtuullisen maksun, jos siitä on etukäteen sovittu.

Virheen seuraukset

Ensimmäisenä kannattaa valittaa myyjälle, koska kaupan purkutilanteessa vain myyjältä voi saada koko maksetun kauppahinnan takaisin. Kuluttaja voi halutessaan esittää vaatimuksensa myös valmistajalle tai maahantuojalle.

  • Kuluttajalla on ensin oikeus vaatia virheen korjaamista tai tuotteen vaihtoa virheettömään. Myyjäliikkeellä on lain mukaan oikeus korjata virhe ennen tuotteen vaihtamista toiseen. Liike ei saa viivytellä korjauksen tekemisessä. Myyjän vastuulla olevan virheen korjauksesta ei saa aiheutua mitään kustannuksia, esimerkiksi rahti- tai varaosakuluja. 
  • Jos korjaus tai tuotteen vaihto ei onnistu tai myyjäliike ei ole tehnyt sitä kohtuuajassa, kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista. Hinnanalennuksen on oltava suuruudeltaan virhettä vastaava. 
  • Kaupan purkaminen on usein viimeinen hyvityskeino. Sitä voi vaatia, jos virhe ei ole vähäinen ja virhettä ei voi korvata muilla keinoilla.

Hyvitykseksi ei tarvitse hyväksyä liikkeen lahjakorttia tai aivan muuta tuotetta kauppahinnan palautuksen sijasta.

Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita. Kuluttajalla on oikeus hyvitykseen, jos alennusmyyntituotteessa on virhe,

  • josta ei ole kerrottu etukäteen
  • jota ei ole voinut normaalissa tarkastelussa huomata

Kauppahinnasta voi pidättää osan

Kuluttaja voi jättää maksamatta kauppahinnasta virhettä vastaavan osuuden kunnes virhe on korjattu tai hyvitetty.

  • Pidätettävän rahamäärän on suurin piirtein vastattava virheen merkitystä, esim. korjauskuluja
  • Jos kauppahinnan jättää maksamatta kokonaan vain pienen vian vuoksi, saattaa joutua maksamaan viivästyskorkoa ja perintäkuluja

Myyjälle pitää aina kertoa miksi pidättää osan kauppahinnasta. Ilmoitus on syytä tehdä erillisellä, mieluiten kirjallisella yhteydenotolla.

Luottoyhtiöltä voi hakea hyvitystä, kun muu ei auta

Mikäli tavara on maksettu luottokortilla, hyvitystä voi vaatia myös luottokorttiyhtiöltä. Tämä tulee kyseeseen silloin, jos myyjä ei suostu selvän virheen hyvitykseen tai myyjää ei voi tavoittaa.

Jos tavarassa on virhe tai toimitus viivästyy, kuluttaja voi vaatia kauppahintaa takaisin tai jättää maksamatta virhettä vastaavan osuuden kunnes tilanne on korjattu.

Kuluttaja ei voi vaatia luottoyhtiöltä hyvitykseksi suurempaa summaa kuin on maksanut.


Lainsäädäntö:

Tulosta
20.10.2010