Takuu

Takuu on myyjäliikkeen, maahantuojan tai valmistajan antama vapaaehtoinen lisäetu

Laki ei määrää antamaan takuuta. Jo kuluttajansuojalaki turvaa kuluttajalle tietyt perusoikeudet virhetilanteissa. Takuun antaminen on vapaaehtoista ja sitä käytetään myyntivalttina yleisesti kodinkoneiden ja elektroniikan kaupassa.

Myyjäliike on vastuussa takuusta, jollei liike ole siitä erikseen ennen kaupantekoa irtisanoutunut.

Näyttövelvollisuus myyjällä

Laiteviat korjataan takuuaikana yleensä kyselemättä alkusyytä. Jos myyjäliike takuuaikana epäilee, että vika johtuu kuluttajan käyttövirheestä, myyjäliikkeen velvollisuutena on myös näyttää se toteen. Tämä käänteinen näyttövelvollisuus on yksi takuiden lisäetu. Muulloin näyttövelvollisuus virheestä on kuluttajalla.

Takuuaika ei päätä virhevastuuta

Takuuaika ei ole sama kuin yrityksen vastuuaika virheestä. Kuluttajansuojalaissa ei ole määritelty tuotevirheiden tarkkoja vastuuaikoja.

Jos takuun päättymisestä on kulunut lyhyehkö aika, myyjäliike ei voi kieltäytyä mahdollisesta virhevastuustaan vain perustelulla "Emme korjaa koska takuu on päättynyt". Sen täytyy esittää muitakin perusteluja sille, miksi liike ei ole vastuussa laitteen vikaantumisesta.

Myyjällä ensisijainen vastuu virheestä

Kodinkoneiden takuuehdoissa ilmoitetaan yleensä huoltoliikkeet, jotka tekevät takuukorjauksia. On luontevaa asioida niiden kanssa, jos laitteeseen tulee vika. Jos tällaista menettelyä ei ole, ota yhteys myyjään.

Myyjäliike ei voi automaattisesti käännyttää kuluttajaa asioimaan maahantuojan tai valmistajan kanssa. Myyjän on hoidettava korjaustoimet takuunantajan kanssa.

Kuluttajan kotivakuutustakaan ei saa panna myyjän vastuulla olevan virheen maksajaksi. Silloin asiakas joutuu kuitenkin maksamaan vakuutuksen omavastuuosuuden, joka sekin kuuluisi selkeässä virhetilanteessa myyjäliikkeen vastuulle.

Takuu pysyy omistajanvaihdoksessa

Takuu annetaan tuotteelle ja se pysyy voimassa, vaikka tuote vaihtaisi omistajaa. Takuuta ei siis voi rajoittaa tavaran ensimmäiseen omistajaan. Takuunantaja vastaa sitoumuksestaan koko takuuajan tavaran omistajasta riippumatta. Tavaran käyttötarkoitus ei saa kuitenkaan olennaisesti muuttua esimerkiksi yksityiskäytöstä ammattikäyttöön.

Kestoikä

Kuluttajalla on oikeus odottaa laitteen kestävän normaalikäytössä realistisen kestoikänsä ajan. Laitetta saatetaan elinkaarensa aikana joutua huoltamaan ja korjaamaankin kuluttajan laskuun. Kuitenkin kodinkoneen elinkaaren alkupuolella ja heti takuuajan jälkeen myyjäliikkeen vastuu on suuri. Vastuu pienenee kun laite ikääntyy.
 
Kodinkoneiden takuuaika on usein 1-2 vuotta. Niiden odotettavissa oleva kestoikä - laitteesta riippuen - on kuitenkin yleensä huomattavasti pidempi. Jos laite rikkoutuu heti takuuajan jälkeen, korjauskustannukset eivät ole vähäiset ja kuluttaja ei ole toiminut käyttöohjeiden vastaisesti, hän voi vedota kestoikään.


Tulosta
20.10.2010