Markkinointi ja mainonta

Suoramarkkinoinnin voi kieltää

Kaikilla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suora­markkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan sellaista markkinointia, jolla lähestytään kuluttajaa joko postitse, puhelimitse tai sähköisesti.

Osoitteellinen suoramarkkinointi ja puhelinmyynti

Markkinoijan on kerrottava, mistä kuluttajan yhteystiedot on saatu. Henkilötietolaki velvoittaa rekisterinpitäjää kertomaan kuluttajalle jo henkilötietojen keräämisvaiheessa, jos hänen henkilötietojaan tullaan käyttämään suoramarkkinointiin. Kuluttajalle pitää myös kertoa, että hänellä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Jos näin ei ole tehty, kuluttajan tietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin.

Suoramarkkinointia voi rajoittaa:
- ilmoittamalla markkinointikiellosta suoraan markkinoijalle tai myyjälle, jolloin kielto koskee kyseistä yritystä ja/tai
- kieltämällä nimi- ja osoitetietojen luovutuksen viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä ja/tai
- ilmoittautumalla suoramarkkinoinnin rajoituspalveluun. Palvelut voivat olla maksullisia. 

  • Väestörekisterikeskuksen osoitetietoja käytetään muun muassa mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja suoramarkkinointiin. Kiellon voi tehdä Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta löytyvän lomakkeen avulla tai puhelimitse.
  • Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)tarjoaa osoitetietoja suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille. Osoitteenluovutus- ja markkinointikielto täytyy tehdä kirjallisesti TraFin tietopalveluun.  
  • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML) on alan itsesääntelyelin, joka tarjoaa tietoa oikeudesta rajoittaa suoramarkkinointia sekä ylläpitää puhelinmyynnin ja osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalvelua. Asiakkuusmarkkinointiliiton jä­senet noudattavat ASML:lle tehtyjä kieltoja.  

Markkinoilla voi olla myös suoramarkkinoinnin rajoituspalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka ovat vastuussa palveluiden toimivuudesta kuten muutkin yritykset.

Osoitteettoman suoramarkkinoinnin voi torjua Ei mainoksia -tarralla

Postitetun suoramarkkinoinnin lähettäminen on sallittua, ellei vastaanottaja sitä erikseen kiellä. Kaikkiin postilaatikoihin jaettavat osoitteettomat mainokset voi torjua laittamalla postilaatikkoon ”Ei mainoksia” tai ”Ei ilmaisjakelua” -ilmoituksen.

Osoitteettoman mainonnan kielto koskee kaikkea osoitteetonta markkinointimateriaalia. Rajoitusta ei voi tehdä vain osittain jonkun mainoksen tai mai­nostyypin kohdalla. Poikkeuksia ovat viralliset tiedotteet ja lehtien välissä jaettavat mainosliitteet, joiden jakelua ei voi kieltää.

Mainoskielto saattaa mer­kitä sitä, ettei mainosrahoitteisia ilmaislehtiäkään jaeta postilaatikkoon.

Sähköinen suoramainonta edellyttää vastaanottajan suostumusta

Silloin kun suoramarkkinointi tapahtuu sähköpostin, tekstiviestin, puheviestin, ääni-viestin tai kuvaviestin avulla, se edellyttää etukäteistä suostumusta vastaanottajalta. Jos kuluttaja ei ole tällaista suostumusta antanut, markkinointiviestin lähettänyt yritys rikkoo lakia. Säännöksen noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.

Yritys voi poikkeuksellisesti lähettää ilman kuluttajan lupaa sähköistä suoramarkkinointia, jos 

  • se on saanut yhteystiedot tuotteen myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia tuotteita kuin yritys aikaisemman kaupan yhteydessä on myynyt
  • se käyttää markkinointiin samaa välinettä kuin tuotteen ostamiseen käytettiin; esim. tekstiviestiä voi käyttää, jos tuote on ostettu tekstiviestin välityksellä
  • kuluttajalle on kaupan yhteydessä kerrottu, että yritys voi lähettää sähköisiä markkinointiviestejä
  • kuluttajalle on kerrottu, että hänellä on oikeus kieltää näiden viestien lähettäminen
Tulosta
22.4.2013