Kirpputorit

Käytetystä tavarasta kannattaa tutkia käytön ja kulumisen jäljet

Käytetty tavara myydään yleensä siinä kunnossa kuin se on myyntihetkellä. Siksi tavaran tutkiminen kunnolla etukäteen on tärkeää. Ostaja ei yleensä voi valittaa virheestä, jonka hän olisi voinut huomata tavaran normaalitarkastuksessa.

Käytetyssä tavarassa on lain mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla tavaran hinta huomioon ottaen on ollut aihetta olettaa.

Laki painottaa käytettyjen tavaroiden osalta erityisesti myyjän velvollisuutta antaa tavarasta riittävästi tietoja. Tavarassa on virhe myös

  • jos se ei vastaa tietoja, joita myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä
  • jos myyjä ei ole ennen kaupantekoa kertonut kuluttajan ostopäätöksen kannalta tärkeästä tiedosta

Kahden yksityisen välinen kauppa

Kuluttajansuojalaki ei koske kahden yksityishenkilön välistä kauppaa. Jos ostaa esimerkiksi käytetyn auton toiselta yksityishenkilöltä, kuluttajaviranomaiset eivät voi käsitellä eivätkä neuvoa mahdollisessa riitatapauksessa.

Kirpputorit

Vastuu tuotteen virheestä kirpputoreilla ja vanhojen tavaroiden liikkeessä määräytyy sen mukaan, keneltä tavaran ostaa.

Jos kirpputorilla ostaa tavaran suoraan yksityishenkilöltä, kyse on kahden yksityishenkilön välisestä kaupasta, jota kuluttajansuojalaki ei koske.

Jos sen sijaan ostaa tuotteen välitysliikkeestä tai kirpputorilta, jonne tavaroita on jätetty myytäväksi, kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain ja tuoteturvallisuuslain säännöksiä. Kuluttajasuojalaissa on säännös siitä, että välittäjä vastaa välittämästään tuotteesta samalla tavoin kuin myyjä. Osa kirpputoreista voidaan katsoa tavaroiden välittäjäksi.

Huutokaupat

Kuluttajansuojalakia ei sovelleta käytettyjen tavaroiden huutokauppaan, jossa ostajat ovat läsnä. Verkkohuutokaupoissa ei puolestaan ole ennakkoratkaisua siitä, onko huutokaupan pitäjällä vastuuta tavaroista.


Tulosta
15.4.2014