Kuluttajakasvatus

Kuluttajien tottumukset

Kuluttajien tottumukset vaikuttavat tuotteen kysyntään. Tuotteiden käyttötottumuksia kuvataan erilaisilla malleilla, kuten AIDA. Tarpeiden selvittämisessä ensimmäisenä vaiheena on kartoittaa A (attention) - miten kuluttaja on huomannut tuotteen olemassaolon. Toinen vaihe on hankkia tietoa I (interest) - miksi se on herättänyt kuluttajassa mielenkiintoa. Kolmantena on tärkeää tietää D (desire) miksi kuluttaja haluaan tuotteen, mitä se saa haluamaan, mitä se lupaa. Viimeisenä A ( action) vaiheena on selvittää miten kuluttaja ostaa tuotteen ja miten hän käyttää sitä. Näihin kysymyksiin markkinoijat saavat vastauksia mm. erilaisten myynnin edistämiseksi toteutettujen kilpailuiden yhteydessä.


Kuvio AIDA-malli.

Tulosta