Talopaketit

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja ovat avaintekijöitä

Jokaisella rakennushankkeella pitää olla nimettynä pätevä pääsuunnittelija. Lisäksi tarvitaan rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat. Pääsuunnittelija koordinoi näiden suunnittelijoiden toimintaa.

Suunnittelijoilta edellytetään hankkeen vaativuutta vastaavaa kelpoisuutta. Monesti pääsuunnittelija on talotehtaan arkkitehti.

Rakennuslupaviranomainen yleensä määrittelee pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset.

Myös vastaava työnjohtaja on rakentamisen onnistumisen avainhenkilö. Vastaava työnjohtaja huolehtii mm. siitä, että

  • rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille
  • rakennustyö tehdään rakennuslupaa sekä säännöksiä ja määräyksiä noudattaen
  • tehdään tarvittavat toimet, jos rakennustyön aikana huomataan puutteita tai virheitä
  • määrätyt katselmukset pidetään riittävän ajoissa
  • työmaalla on käytettävissä kaikki tarvittavat hyväksytyt ja ajan tasalla olevat erityissuunnitelmat
  • työmaapäiväkirja laaditaan huolellisesti ja se on ajantasalla.

Laadi kirjalliset sopimukset pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden ja vastaavan työnjohtajan kanssa. Liitä siihen tehtäväluettelo, jossa määritellään toimeksiantoon liittyvät tehtävät.

Tulosta