Vanhan omakotitalon ostaminen

Kiinteistönkaupassa ostotarjous on syytä tehdä kirjallisesti

Myyjälle tehty ostotarjous ei kiinteistönkaupassa ole samalla tavoin sitova kuin asunto-osakkeiden kaupassa. Tarjouksen perumisesta ei joudu maksamaan vakiosopimussakkoa tai menettämään koko käsirahaa.

Kiinteistönkaupassa osapuolia sitoo vain maakaaren määrämuodossa tehty esisopimus, jonka kaupanvahvistaja vahvistaa. Esisopimusmenettelyä käytetään kuitenkin varsin harvoin.

Jos jompikumpi osapuoli peruu kaupanteon tarjouksen tms. vapaamuotoisen esisopimuksen jälkeen, hänen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Jos käsirahaa on maksettu, siitä pitää palauttaa osa, joka ylittää nämä kustannukset.

Tulosta
25.3.2010