Omakotitalon myyminen

Kiinteistönkaupassa ostotarjous kannattaa tehdä kirjallisesti

Myyjälle tehty ostotarjous ei kiinteistönkaupassa ole samalla tavoin sitova kuin asunto-osakkeiden kaupassa. Tarjouksen perumisesta ei joudu maksamaan vakiosopimussakkoa tai menettämään koko käsirahaa. 

Kiinteistönkaupassa osapuolia sitoo vain maakaaren määrämuodossa tehty esisopimus, jonka kaupanvahvistaja vahvistaa. Esisopimusmenettelyä käytetään kuitenkin varsin harvoin.

Jos jompikumpi osapuoli peruu kaupanteon tarjouksen hyväksymisen jälkeen, hänen on korvattava toiselle osapuolelle kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, esim. ilmoittelusta ja kiinteistöön tutustumisesta. Jos ostaja on maksanut käsirahan, myyjän on palutettava siitä osa, joka ylittää nämä kustannukset.

 

Tulosta
25.3.2010