Asuminen

Asumismuoto vaikuttaa oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Asunnon ostamiseen ja myymiseen sovellettava laki riippuu asumismuodosta. Myös asunnon vuokraaminen on kahden kauppa, jossa molemminpuolinen pelisääntöjen noudattaminen takaa onnistuneen vuokrasuhteen.

Asuminen-osiosta löydät käytännön tietoa mm. asunnon ostamisesta, myymisestä, remonteista, virheiden hyvittämisestä sekä vuokraamisesta. 

Kuluttajaviranomaiset valvovat, ratkovat riitoja ja sovittelevat

Kuluttajaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää kuluttajan asemaa asuntomarkkinoilla. Virasto ei käsittele yksittäisiä riita-asioita eikä anna yksilöllistä neuvontaa.

Yksittäisiä riita-asioita käsittelevät kuluttajaoikeusneuvojat ja kuluttajariitalautakunta.

  • Jos ongelma ei selviä myyjän kanssa, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaoikeusneuvojat antavat asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa henkilökohtaista neuvontaa.
  • Kuluttajariitalautakunta antaa suosituksia asuntokauppa-, vuokra-asunto- ja asumisoikeusasuntoja koskevissa riidoissa.
  • Kuluttajariitalautakunta ja kuluttajaoikeusneuvojat eivät käsittele asunto-osakeyhtiön ja osakkaan riitoja ja erimielisyyksiä.

 

Asumisaiheisia tiedotteita

Tulosta