Usein kysyttyä

HAE KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Hakusana:

Usein kysyttyä

Kuinka viivästyskorko lasketaan?

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Viivästyskorko on Euroopan keskuspankin puolivuosittain määrittämä viitekorko + 7 prosenttiyksikköä. Suomen Pankki ilmoittaa vahvistetun viitekoron ja viivästyskoron kokonaismäärän sekä sen voimassaolon aina kesäkuun ja joulukuun lopussa. 

  • Jos ennen 1.2.2010 otetun velan korko on suurempi kuin Suomen pankin ilmoittama viivästyskorko, viivästysajalta peritään lainan koron suuruista viivästyskorkoa.
  • Jos velka on otettu 31.1.2010 jälkeen ja eräpäivästä on kulunut yli 180 vuorokautta, viivästyskorkona on maksettava enintään Suomen Pankin ilmoittaman viivästyskoron määrä, jos koko jäljellä olevan velan määrä on erääntynyt maksettavaksi.

Viivästyskorkoa voidaan periä eräpäivästä lukien, jos eräpäivä on ennalta määrätty. Muussa tapauksessa viivästyskorkoa on yleensä maksettava siitä lähtien, kun on kulunut 30 päivää siitä päivästä, jolloin velkoja lähetti velalliselle maksuvaatimuksen.

Viivästyskoron määrää voidaan tietyissä tapauksissa sovitella, jos kyse on yksityishenkilön velasta, joka ei liity velallisen elinkeinotoimintaan.

Sovittelu on mahdollista, jos maksuviivästys on johtunut maksuvaikeuksista, joihin velallinen on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi ja pääasiallisesti ilman omaa syyttä.

Sovittelu on mahdollista myös silloin, kun siihen on painavat perusteet. Tässä otetaan huomioon

  • viivästyskoron määrä suhteessa velallisen taloudelliseen asemaan
  • maksun viivästymisen syyt
  • onko velallisella perusteltu syy kieltäytyä maksamasta velkaansa

Viivästyskoron määrät puolivuosittain ovat nähtävillä mm.Suomen Pankin internetsivuilla

Takaisin

Tulosta