Pysy ajan tasalla

Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta on verkkolehti, joka tarjoaa tietoa erityisesti kuluttajaoikeuden kehittymisestä ja kuluttajapolitiikasta kiinnostuneille.

Ajankohtaiskatsaustamme seuraamalla pysyt ajan tasalla

  • kuluttajan aseman edistämisestä
  • Kuluttajaviraston /kuluttaja-asiamiehen kannanotoista ja ratkaisuista
  • vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista
  • kuluttajaoikeuden kansainvälisistä virtauksista

Toimitus

Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen
Toimittajat: Essi Isomäki, Laura Salmi
Postia toimitukselle

Uutiskirje

Tilaa Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 
-uutiskirje sähköpostiisi
Tilaa

Kuluttajavirasto & 
kuluttaja-asiamies

Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii myös kuluttaja-asiamiehenä ja virastossa hoidetaan kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat tehtävät.

Kuluttaja-asiamiehen tehtävä on valvoa ja kehittää kuluttajan oikeusasemaa markkinoilla ja varmistaa, että markkinointia ja sopimusehtoja koskevia pelisääntöjä noudatetaan. Myös takaukseen ja kuluttajaperintään liittyvät asiat kuuluvat kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajia oikeudessa. 
Lisätietoa

Vakuutusyhtiön antama maksusitoumus on elintärkeä jousto

Vakuutusyhtiöiden haluttomuus myöntää maksusitoumuksia on aiheuttanut ongelmia kuluttajille. Kuluttaja ei aina voi mennä kalliiseen hoitoon, kuten leikkaukseen, vaikka hänen vakuutuksensa maksut korvaisikin, sillä normaalikäytännön mukaan korvausta voi hakea vasta kun hoito on jo maksettu. Jos omasta takaa ei varoja löydy, olisi usein ainoa oljenkorsi vakuutusyhtiön myöntämä maksusitoumus, jolla hoidon voisi kuitata.

Vakuutusyhtiöiden sopimusehdoista ei pääsääntöisesti löydy mainintaa etukäteisten maksusitoumusten myöntämisestä. Maksusitoumuksia saatetaan myöntää asiakkaan pyynnöstä, mutta yleensä yhtiöt ovat pidättäneet itsellään vapauden tapauskohtaiseen harkintaan.

Hankkiessaan vakuutusta kuluttaja on nimenomaan lähtenyt turvaamaan hänelle tapahtuneiden vaikeiden tilanteiden ja tapahtumien hoitoa. Kuluttajan kannalta on kohtuutonta, jos vakuutusyhtiön korvausmenettelyt johtavat siihen, että kuluttaja ei tulekaan turvatuksi vakuutuksesta korvattavien vahinkojen osalta. Kuluttajan on vakuutusta hankkiessaan voitava luottaa siihen, että yhtiö on huolehtinut siitä, että vakuutuksen lupaama turva voi toteutua myös tosiasiallisesti. Tuhansien eurojen hankkiminen edes lyhytaikaisena lainana ei kaikille ole helppoa.

Kuluttajavirasto on lähestynyt vakuutusyhtiöitä kirjeellä, jossa se kehottaa niitä järjestämään korvauskäsittelynsä siten, ettei pääse syntymään tilanteita, joissa kuluttaja saattaa jättää terveytensä kustannuksella vakuutusturvansa käyttämättä. Kirjeessä painotetaan myös, että korvausmenettelyistä annettavien tietojen tulisi olla selkeitä ja helposti kuluttajan saatavilla.

ISSN 1796-5497
English  |  Palaute